Conferences

1) Identificación de dos mecanismos de respuesta a atezolizumab + bevacizumab en carcinoma hepatocelular avanzado mediante single-cell RNA sequencing
Piqué-Gili M, Cappuyns S, Esteban-Fabró R, Philips G, Pinyol R, Vandecaveye V, Abril-Fornaguera J, Haber P K, Verslype C, Van Cutsem E, Lambrechts D, Villanueva A, Dekervel J, Llovet J M.
Oral presentation in “49 Congreso Anual AEEH”. Madrid, Spain. 2024.

2) Identificació de dos mecanismes de resposta a atezolizumab + bevacizumab en carcinoma hepatocel·lular avançat mitjançant single-cell RNA sequencing
Piqué-Gili M, Cappuyns S, Esteban-Fabró R, Philips G, Pinyol R, Vandecaveye V, Abril-Fornaguera J, Haber P K, Verslype C, Van Cutsem E, Lambrechts D, Villanueva A, Dekervel J, Llovet J M.
Oral presentation in “XXXIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia”. Lleida, Spain. 2024

3) WNTinib, un nou inhibidor multi-quinasa amb alta especificitat per el carcinoma hepatocelular amb mutacions a la via de la ß-catenina
Abril-Fornaguera J, Rialdi A, Duffy M, Scopton AP, Fonseca F, Zhao JN, Schwarz M, Molina-Sanchez P, Mzoughi S, Arceci E, Meadows A, Ruiz de Galarreta M, Torre D, Reyes K, Lim YT, Rosemann F, Khan ZM, Mohammed K, Wang X, Yu X, Lakshmanan M, Rajarethinam R, Tan SY, Jin J, Villanueva A, Michailidis E, De Jong YP, Rice CM, Marazzi I, Hasson D, Sobota RM, Lujambio A, Guccione E, Dar AC, Llovet JM.
Oral presentation in “XXXIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia”. Lleida, Spain. 2024.